Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van GODOMAN

Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van Godoman BV. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

1. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, beelden en software, is eigendom van Godoman BV of haar contentleveranciers en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. U mag geen enkele inhoud van onze website reproduceren, wijzigen, distribueren of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. Aansprakelijkheidsuitsluiting

Godoman BV is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van onze website of de informatie die daarin is opgenomen. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord Godoman BV te vrijwaren van alle claims, schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van onze website.

3. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden worden beslecht door de rechtbanken van Nederland.

4. Wijzigingen

Godoman BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op onze website.

5. Aansprakelijkheid

Godoman BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze cloud diensten, cybersecurity, software as a service op abonnementbasis en IT-freelance services. Andere voorwaarden en contracten zijn van toepassing op IT-freelance services en worden afzonderlijk vermeld.

6. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Godoman BV, haar dochterondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers te vrijwaren van elke vordering, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of in verband met uw gebruik van onze cloud diensten, cybersecurity, software as a service op abonnementbasis en IT-freelance services. Andere voorwaarden en contracten zijn van toepassing op IT-freelance services en worden afzonderlijk vermeld.

7. Gehele Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Godoman BV met betrekking tot uw gebruik van onze cloud diensten, cybersecurity, software as a service op abonnementbasis en IT-freelance services. Andere voorwaarden en contracten zijn van toepassing op IT-freelance services en worden afzonderlijk vermeld.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@godoman.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023.