Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw data?

Privacyverklaring voor Godoman BV

 

Godoman BV, gevestigd aan Nevelgaarde 8, 3436 ZZ, Nieuwegein, Nederland, is toegewijd aan het beschermen van de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Deze privacyverklaring legt uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Identiteit en contactgegevens

Godoman BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Als u vragen of zorgen heeft over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via info@godoman.nl.

 

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website voor de volgende doeleinden:

 

– Om gepersonaliseerde winkelervaringen te bieden

– Om klantenservice en ondersteuning te bieden

– Om nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie te verzenden

 

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen het volgende omvatten:

– Naam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IP-adres

– Cookies

 

We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van individuen en kunnen deze ook als derde partij ontvangen. We verwerken persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van toestemming of gerechtvaardigd belang.

 

3. Bewaring en beveiliging van gegevens

We bewaren persoonsgegevens zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de wet. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

 

4. Serviceproviders van derden

We kunnen persoonsgegevens delen met serviceproviders van derden die persoonsgegevens namens ons verwerken. We zorgen ervoor dat deze serviceproviders voldoen aan de AVG en dat er passende waarborgen zijn om persoonsgegevens te beschermen.

 

5. Rechten van betrokkenen

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Om deze rechten uit te oefenen, neem contact met ons op via info@godoman.nl.

 

6. Internationale gegevensoverdrachten

We kunnen persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zorgen ervoor dat deze overdrachten plaatsvinden in overeenstemming met de AVG-vereisten.

 

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze privacypraktijken weer te geven. We zullen individuen op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@godoman.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023.